Supervisie

Ervaringsgerichte supervisie is een methode van opleiden en deskundigheidsbevordering voor mensgerichte beroepen en functies. Het is een krachtig instrument om inzichten en kwaliteiten te verbeteren. Het zelflerend vermogen van jou als supervisant ontwikkelt zich doordat je te reflecteert op situaties waar je in het werk tegenaan loopt. Niet het probleem staat centraal, maar de manier hoe je er mee omgaat, het proces. Door voortdurend de relatie te onderzoeken tussen denken, voelen, doen en willen zowel in de situatie als tijdens de supervisiesessie ontstaat inzicht in het eigen handelen en in het contact met anderen. Als supervisant formuleer je je eigen leerdoelen. Tijdens supervisie kan op basis van nieuwe inzichten geëxperimenteerd worden met ander gedrag.

Supervisie is voor mensen die met mensen werken. Supervisie helpt studenten, beginnende, maar ook ervaren beroepsbeoefenaren bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het verhoogt de effectiviteit van het persoonlijk functioneren.

Ervaringsgerichte supervisie is een leerproces met een vooraf vastgesteld aantal van 12 tot 15 gesprekken. Er kan een keuze gemaakt worden uit een individueel traject (45 minuten) of een triade (1 ½ uur) . 

Je levert als supervisant  bij iedere sessie een eigen werkinbreng. Tijdens de eerste bijeenkomst worden afspraken gemaakt die van belang zijn voor een goed verloop van de vervolgbijeenkomsten. Soms wordt de supervisie vergoed door je werkgever en in sommige gevallen is het aftrekbaar van de belasting.

Supervisie kan je het volgende opleveren:

  • Meer inzicht in jezelf;
  • Inzicht hoe je gedachten en gevoelens je gedrag sturen;
  • Inzicht wat jij anderen te bieden hebt als therapeut, begeleider of leidinggevende;
  • Persoonlijke groei in je ontwikkeling als professional.

Kan supervisie iets voor jou betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Scroll naar boven
Scroll naar top