Ouders

Als ouders van een kind wil je niets liever dan dat het gelukkig is. Dat het zijn weg vindt in vriendschappen en zich thuis voelt op school.
Toch loopt het niet altijd zo;

Omdat je kind keer op keer keuzes maakt, die niet helpend zijn voor zichzelf of zijn omgeving.
Omdat ontwikkelingen in het gezin anders zijn, en het omgaan daarmee gewoon lastig is voor je kind.
Omdat je kind vaak bang, boos of verdrietig is en jullie niet meer weten wat je kunt doen om te helpen.

In de jaren dat ik met kinderen werk heb ik gemerkt, dat kinderen zelf heel vaak wel weten waar de oorzaak ligt. In sommige gevallen weten ze zelfs de oplossing, maar kunnen ze er niet bij komen.

Ik heb veel voorbeelden gezien van de positieve kracht van kinderen. In mijn praktijk help ik hen die kracht als hulpbron in te zetten en zo de moeilijkheden aan te pakken of op te lossen.
De aanpak verschilt natuurlijk per kind, omdat ieder kind uniek is in haar of zijn vraag, kracht en oplossing.
Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik aansluit op jullie kind.

Dit alles kan natuurlijk niet zonder jullie, als ouders en gezin.
Om die reden doe ik graag een intakegesprek samen met jullie kind en jullie samen bij mij in de praktijk. Als jullie kind het vertrouwen heeft dat hij of zij bij mij iets kan leren gaan we van start. De eerste keer zie ik dan jullie kind alleen, daarna volgt een oudergesprek met alleen ouders. Daarna zie ik vijf keer jullie zoon of dochter en dan volgt weer een oudergesprek. Dit ritme herhaalt zich tot een maximum van 20 sessies.

Wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie zoon of dochter baat zou kunnen hebben bij begeleiding vanuit praktijk KinderKracht, schroom niet en neem contact op voor een intakegesprek.

Kosten voor het traject worden veelal gedragen door de gemeente. Ouders dienen daartoe een beschikking aan te vragen. De wijze waarop verschilt per gemeente en daarover kan ik meer vertellen bij de aanmelding. Ook is het mogelijk om de begeleiding vergoed te krijgen binnen het aanvullend pakket van sommige verzekeraars. Dan blijft er per sessie een eigen bijdrage over.

Scroll naar boven
Scroll naar top