Naast het werken met kinderen en jongeren in mijn praktijk, werk ik sinds 2005 ook als onderwijsadviseur.

Eén van mijn activiteiten is het begeleiden van scholen bij de implementatie van de Vreedzame School, als trainer met licentie.
De Vreedzame School is een programma voor basisscholen gericht op sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Kinderen worden aangesproken op hun eigen kracht. Een filosofie die naadloos aansluit bij KinderKracht.
Het programma is ontwikkeld door Eduniek, tegenwoordig onderdeel van de CED-groep.

In Ede heb ik al een aantal scholen begeleid aan de hand van een tweejarig implementatie traject.
Vreedzame School is een manier van omgaan met elkaar in het hele schoolsysteem; kinderen, team en ouders.

Voor mij betekent het een nauwe betrokkenheid bij een school gedurende twee jaar.
In het eerste jaar verzorg ik de teamtrainingen en doe ik klasse bezoeken in de hele school. In het tweede jaar train ik samen met twee teamleden de leerling mediatoren en verzorgen we met het team ouderworkshops.

Voor mij is het werken met dit programma erg inspirerend naast het individuele werk in de praktijk.
Wanneer je meer wil weten over specifiek het programma dan verwijs ik je door naar
http://www.devreedzameschool.net

Voor meer informatie of offerte kun je contact opnemen via het contactformulier.