Als ouders van een kind wil je niets liever dan dat het gelukkig is. Dat het zijn weg vindt in vriendschappen en zich thuis voelt op school.
Toch loopt het niet altijd zo;

Omdat je kind keer op keer keuzes maakt, die niet helpend zijn voor zichzelf of zijn omgeving.
Omdat ontwikkelingen in het gezin anders zijn, en het omgaan daarmee gewoon lastig is voor je kind.
Omdat je kind vaak bang, boos of verdrietig is en jullie niet meer weten wat je kunt doen om te helpen.

In de jaren dat ik met kinderen werk heb ik gemerkt, dat kinderen zelf heel vaak wel weten waar de oorzaak ligt. In sommige gevallen weten ze zelfs de oplossing, maar kunnen ze er niet bij komen.

Ik heb veel voorbeelden gezien van de positieve kracht van kinderen. In mijn praktijk help ik hen die kracht als hulpbron in te zetten en zo de moeilijkheden aan te pakken of op te lossen.
De aanpak verschilt natuurlijk per kind, omdat ieder kind uniek is in haar of zijn vraag, kracht en oplossing.
Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik aansluit op jullie kind.zebra duwtje

Dit alles kan natuurlijk niet zonder jullie, als ouders en gezin.
Om die reden doe ik graag een intakegesprek samen met jullie kind en jullie samen bij mij in de praktijk.
Als we er samen over eens zijn wat de vraag is, stel ik een plan van aanpak op. Ik ga dan individueel aan het werk met jullie kind, meestal 6-10 keer.

Halverwege het traject is er een oudergesprek zonder jullie kind. In dat gesprek bekijken we of we op de goede weg zijn.
Na de laatste inhoudelijke sessie sluiten we samen met jullie kind af in de praktijk.

Wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie zoon of dochter baat zou kunnen hebben bij begeleiding vanuit praktijk KinderKracht, schroom niet en neem contact op voor een intakegesprek.

Kennismakingsgesprek 45 minuten kosteloos
Individueel traject 60 minuten € 85,00
Oudergesprek aan huis 90 minuten (incl.reistijd) € 127,50

Praktijk KinderKracht is aangesloten bij de NVPA, de VIT en de RBCZ
Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel van de gemaakte kosten op basis van uw aanvullende pakket. Dit kunt u nagaan via  https://nvpa.org/verzekeringen/public

Praktijk KinderKracht heeft in 2017 een contract met verschillende gemeentes waardoor het mogelijk is  om begeleiding vergoed te krijgen langs deze weg.

Mochten jullie onverhoopt niet tevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag zelf. Dan hoop ik dit in een gesprek samen te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.
 In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG .