ouders jongeren
Als ouders van een kind wil je niets liever dan dat het gelukkig is. Dat het haar of zijn weg vindt in vriendschappen en zich thuis voelt op school.
Toch loopt het niet altijd zo.

Daar komt dan nog bij, dat je kind nu geen klein kind meer is. Hij zit op de middelbare school, of zelfs al niet meer. En als ouder heb je daardoor een andere rol in het leven van de jongere.
Je staat meer op afstand. Andere mensen, vrienden, docenten, zijn ook belangrijk in het leven van je kind.
Als moeder van een studerende zoon en dochter, heb ik die andere rol net als ieder ander ervaren. Ik heb gevoeld wat afstand en nabijheid is en wanneer je er wel of niet mag zijn.
En ook hoe lastig dat soms is.

Dit opgeteld bij mijn jarenlange ervaring in het werken met kinderen en jongeren geeft jullie hopelijk vertrouwen in mijn werk.

En dat vertrouwen is nodig.
In het werken met scholieren tot 16 jaar heb ik jullie toestemming nodig. Bij jong volwassenen hoeft dat in principe niet. Tegelijkertijd is het mijn overtuiging dat het altijd belangrijk is, wanneer ouders achter de begeleiding staan.
In het werken met de jongere is zij of hij ook degene die mede bepaald wanneer en hoe jullie als ouders betrokken zijn in het traject. Bij jonge middelbare scholieren zal dat anders zijn dan bij jong volwassenen.

In mijn manier van werken focus is voornamelijk op de positieve kanten van de jongere. Door situaties of gebeurtenissen kunnen deze naar de achtergrond zijn geraakt, maar samen vinden we die terug. En vanuit die kracht werken we aan de mindere makkelijke, of mindere positieve kanten.

Wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie zoon of dochter baat zou kunnen hebben bij begeleiding vanuit praktijk KinderKracht, schroom niet, overleg het met haar of hem en neem contact op voor een intakegesprek.

Intakegesprek 45 minuten kosteloos
Individueel traject 60 minuten € 80,00
Oudergesprek aan huis 90 minuten (incl. reistijd) € 120,00

Praktijk KinderKracht is aangesloten bij de NVPA, de VIT en de RBCZ
Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel van de gemaakte kosten op basis van uw aanvullende pakket. Dit kunt u nagaan via  https://nvpa.org/verzekeringen/public

Praktijk KinderKracht heeft in 2017 een contract met verschillende gemeentes waardoor het mogelijk is om begeleiding vergoed te krijgen langs deze weg.

Mochten jullie onverhoopt niet tevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag zelf. Dan hoop ik dit in een gesprek samen te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.
 In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG.