Als ouders van een kind wil je niets liever dan dat het gelukkig is. Dat het zijn weg vindt in vriendschappen en zich thuis voelt op school.
Toch loopt het niet altijd zo;

Omdat je kind keer op keer keuzes maakt, die niet helpend zijn voor zichzelf of zijn omgeving.
Omdat ontwikkelingen in het gezin anders zijn, en het omgaan daarmee gewoon lastig is voor je kind.
Omdat je kind vaak bang, boos of verdrietig is en jullie niet meer weten wat je kunt doen om te helpen.

In de jaren dat ik met kinderen werk heb ik gemerkt, dat kinderen zelf heel vaak wel weten waar de oorzaak ligt. In sommige gevallen weten ze zelfs de oplossing, maar kunnen ze er niet bij komen.

Ik heb veel voorbeelden gezien van de positieve kracht van kinderen. In mijn praktijk help ik hen die kracht als hulpbron in te zetten en zo de moeilijkheden aan te pakken of op te lossen.
De aanpak verschilt natuurlijk per kind, omdat ieder kind uniek is in haar of zijn vraag, kracht en oplossing.
Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik aansluit op jullie kind.zebra duwtje

Dit alles kan natuurlijk niet zonder jullie, als ouders en gezin.
Om die reden doe ik graag een intakegesprek samen met jullie kind en jullie samen bij mij in de praktijk.
Als we er samen over eens zijn wat de vraag is, stel ik een plan van aanpak. Ik ga dan individueel aan het werk met jullie kind, meestal 6-8 keer.

Halverwege het traject is er een oudergesprek aan huis zonder jullie kind. In dat gesprek bekijken we of we op de goede weg zijn.
Na de laatste inhoudelijke sessie sluiten we samen met jullie kind af in de praktijk.

Wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie zoon of dochter baat zou kunnen hebben bij begeleiding vanuit praktijk KinderKracht, schroom niet en neem contact op voor een intakegesprek.